top of page

Jonah's Run Baptist Church

Public·51 members

Odmaturuj Z Fyziky Pdf 16


Odmaturuj z fyziky PDF 16
Odmaturuj z fyziky PDF 16 je název učebnice, která je určena pro přípravu na maturitu z fyziky a přijímací zkoušky na vysoké školy. Učebnice obsahuje celou středoškolskou látku fyziky, která je rozdělena do devíti kapitol. Každá kapitola se zabývá jedním oborem fyziky, jako je mechanika, termika, elektřina, optika, relativita, kvantová fyzika nebo astrofyzika. Učebnice je napsána poutavým a srozumitelným jazykem, doplněna množstvím obrázků, schémat a tabulek. Učebnice je vhodná pro studenty všech typů středních škol, jejich učitele i ostatní zájemce o studium fyziky.


Učebnice Odmaturuj z fyziky PDF 16 je dostupná v elektronické podobě ve formátu PDF, který lze snadno stáhnout a číst na počítači, tabletu nebo mobilu. Učebnice má 224 stran a jejími autory jsou Pavol Tarábek, Petra Červinková a kolektiv. Učebnice vyšla v roce 2016 v nakladatelství Didaktis, které se specializuje na vydávání učebnic pro střední školy. Učebnice je součástí edice Odmaturuj!, která nabízí přehledné a kvalitní učebnice z různých předmětů, jako jsou matematika, chemie, biologie, český jazyk, angličtina nebo společenské vědy.


Download: https://t.co/rqjoYlQt61


Učebnice Odmaturuj z fyziky PDF 16 je ideálním pomocníkem pro ty, kteří se chtějí dobře připravit na maturitu z fyziky a zopakovat si celou středoškolskou látku. Učebnice pomůže studentům pochopit základní principy a zákony fyziky, naučit se řešit různé typy úloh a testů a procvičit si potřebné vzorce a jednotky. Učebnice také obsahuje doplňující informace a zajímavosti z historie a současnosti fyziky, které rozšíří obzory studentů a ukážou jim praktické využití fyziky v každodenním životě. Učebnice Odmaturuj z fyziky PDF 16 je tedy nejen užitečnou, ale i zajímavou a inspirativní knihou pro každého, kdo se chce dozvědět více o světě kolem nás.


Zdroje:
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page