top of page

Jonah's Run Baptist Church

Public·51 members

Iliad And Odyssey Full Story Tagalog Version
Iliad at Odyssey: Buod ng Dalawang Epikong Griyego


Iliad at Odyssey: Buod ng Dalawang Epikong Griyego
Ang Iliad at ang Odyssey ay dalawang tulang epikong Griyego na pinaniniwalaang isinulat ni Homer, isang makatang bulag na nabuhay noong ika-8 siglo BCE. Ang mga akdang ito ay kabilang sa pinakamatandang at pinakamahalagang obra maestra ng panitikang Kanluranin. Ang Iliad ay tumatalakay sa bahagi ng Digmaang Troyano, isang alamat na labanan sa pagitan ng mga Griyego at mga Trohano. Ang Odyssey naman ay sumusunod sa pakikipagsapalaran ni Odysseus, isang bayaning Griyego, sa kaniyang mahabang paglalakbay pauwi matapos ang digmaan. Ang dalawang epiko ay naglalaman ng maraming mga tauhan, tema, at kaganapan na naging bahagi na ng kultura at kamalayan ng sangkatauhan.


Buod ng Iliad
Ang Iliad ay binubuo ng 24 na kabanata o mga aklat. Ito ay nagsisimula sa ika-sampung taon ng Digmaang Troyano, kung saan ang mga Griyego ay nananakop sa lungsod ng Troy (o Ilium) upang bawiin si Helen, ang reyna ng Sparta na inagaw ni Paris, ang prinsipe ng Troy. Sa simula ng epiko, nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Agamemnon, ang pinuno ng mga Griyego, at ni Achilles, ang pinakamahusay na mandirigma nila. Nagalit si Achilles dahil inagaw ni Agamemnon ang kaniyang bihag na si Briseis, kaya tumigil siya sa pakikipaglaban at humiling sa kaniyang ina na si Thetis, isang diyosa, na tulungan ang mga Trohano laban sa mga Griyego.


Download: https://tweeat.com/2w3bze


Samantala, si Hector, ang pinakamatapang na mandirigma ng Troy at kapatid ni Paris, ay namumuno sa depensa ng kanilang lungsod. Sa tulong ni Zeus, ang hari ng mga diyos, nagtagumpay siya sa pagpapalayas sa mga Griyego mula sa kanilang kampo at halos nasunog na niya ang kanilang mga barko. Ngunit dahil sa pakiusap ni Hera, ang asawa ni Zeus, pinayagan niya ang iba pang mga diyos na makialam sa digmaan. Si Athena, ang diyosa ng karunungan at digmaan, ay tumulong kay Diomedes, isang bayaning Griyego, na masugatan si Ares, ang diyos ng digmaan, at si Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig at ina ni Aeneas, isang bayaning Trohano. Si Poseidon, ang diyos ng dagat, ay sumuporta rin sa mga Griyego at binigyan sila ng lakas at tapang.


Nabalitaan ni Patroclus, ang kaibigan at kasama ni Achilles, ang kalagayan ng mga Griyego. Hiniling niya kay Achilles na payagan siyang gamitin ang kaniyang sandata at karwahe upang ipakita sa mga Trohano na lumalaban pa rin si Achilles. Pumayag si Achilles pero binalaan niya si Patroclus na huwag sumugod hanggang sa pader ng Troy. Sinunod ni Patroclus ang utos ni Achilles at nakipaglaban siya sa mga Trohano. Pinatay niya si Sarpedon, isang kaalyado ng Troy at anak ni Zeus. Ngunit napatay rin siya ni Hector na inakala siyang si Achilles dahil sa suot nitong sandata.


Nalungkot at nagalit si Achilles nang malaman niya ang kamatayan ni Patroclus. Nagbalik siya sa pakikipaglaban at humingi ng bago at mas makapangyarihang sandata kay Hephaestus, ang diyos ng apoy at panday. Hinamon niya si Hector sa isang labanan ng isa-isa. Tinanggap ni Hector ang hamon pero natakot siya nang makita ang galit ni Achilles. Tumakbo siya sa paligid ng pader ng Troy habang hinahabol siya ni Achilles. Sa tulong ni Athena, na nagpanggap na si Deiphobus, ang kapatid ni Hector, nahuli at napatay ni Achilles si Hector. Inagaw niya ang bangkay nito at dinala sa kaniyang kampo. Ginawa niya itong alay kay Patroclus at ininsulto niya ang mga Trohano.


Humiling si Priam, ang hari ng Troy at ama ni Hector, kay Hermes, ang diyos ng mga mensahero, na tulungan siyang makipag-usap kay Achilles upang makuha ang bangkay ni Hector. Pumayag si Hermes at dinala si Priam sa kampo ni Achilles. Nakiusap si Priam kay Achilles na ibalik sa kaniya ang bangkay ni Hector at ipagbigay-alam sa kaniya ang halaga ng tubos na ibibigay niya. Naantig ang puso ni Achilles at pinatawad niya si Priam. Ibinigay niya ang bangkay ni Hector at nagbigay ng 12 araw na tigil-putukan upang maipaglibing ito nang maayos. Nagtapos ang epiko sa paglilibing kay Hector at pagdadalamhati ng mga Trohano.


Buod ng Odyssey
Ang Odyssey ay binubuo rin ng 24 na kabanata o mga aklat. Ito ay sumasaklaw sa loob ng 10 taon matapos ang Digmaang Troyano, kung saan si Odysseus, ang bayaning Griyego at hari ng Ithaca, ay naglalakbay pauwi sa kaniyang asawa na si Penelope at anak na si Telemachus. Sa daan, nakaranas siya ng maraming mga pagsubok at paghihirap dahil sa galit ni Poseidon, na naghihiganti dahil sa pagbulag ni Odysseus sa kaniyang anak na si Polyphemus, isang siklopo.


Sa simula ng epiko, nalaman natin na si Odysseus ay nakulong sa isla ng Ogygia, kung saan siya ay pinag-aalagaan at pinaglalambing ng diyosa na si Calypso. Si Telemachus naman ay nasa Ithaca, kung saan siya ay binubulabog ng mga manliligaw ni Penelope, na umaasang patay na si Odysseus at gustong mag-asawa sa kaniya. Si Athena ay nagpunta kay Telemachus at hinikayat siyang maglakbay upang hanapin ang kaniyang ama. Sinabi rin niya kay Zeus na pakawalan na si Odysseus mula kay Calypso.


Sumunod si Telemachus sa payo ni Athena at naglayag patungong Pylos at Sparta upang makipag-usap kay Nestor at Menelaus, dalawang bayaning Griyego na nakabalik na mula sa Troya. Nalaman niya mula sa kanila ang ilan sa mga naging pakikipagsapalaran ni Odysseus, tulad ng pagbisita niya sa isla ng mga Lotus-eaters, Cyclopes, Aeolus, Laestrygonians, Circe, Hades, Sirens, Scylla, Charybdis, Helios, at Calypso. Nalaman din niya na may isang propesiya na nagsasabing babalik din si Odysseus sa Ithaca.


Samantala, pinayagan na rin ni Zeus si Odysseus na umalis mula kay Calypso. Nagtayo siya ng isang bangka at naglayag patungong Ithaca. Ngunit dahil sa galit pa rin ni Poseidon, hinagupit siya ng is ang isang malakas na bagyo at itinapon siya sa isla ng Phaeacia, kung saan siya ay sinagip at pinagkalooban ng mga regalo ng mga Phaeacians, na mga kaalyado ng mga diyos. Bago siya umalis, ibinahagi niya ang kaniyang buong kuwento sa hari at reyna ng Phaeacia, na sina Alcinous at Arete. Sa wakas, nakabalik na si Odysseus sa Ithaca matapos ang 20 taon. Ngunit hindi pa siya makakapunta agad sa kaniyang tahanan dahil sa banta ng mga manliligaw ni Penelope. Sa tulong ni Athena, nagpanggap siya bilang isang matandang pulubi at nakipag-ugnayan sa ilan sa kaniyang mga kaibigan at alipin. Nakilala niya ang kaniyang anak na si Telemachus, na bumalik na rin mula sa kaniyang paglalakbay. Nagplano sila ng isang paraan upang patayin ang mga manliligaw at maibalik ang kapayapaan sa Ithaca. Samantala, si Penelope ay patuloy na tinatanggihan ang mga manliligaw at umaasa na babalik pa si Odysseus. Ginamit niya ang isang daya upang maantala ang pagpili ng bagong asawa. Sinabi niya na pipili siya ng isa sa kanila kapag natapos na niya ang paghabi ng isang telang panglibing para kay Laertes, ang ama ni Odysseus. Ngunit tuwing gabi, hinuhubad niya ang kaniyang ginawa upang hindi matapos ang tela. Sa huli, nagpasiya si Penelope na magbigay ng isang hamon sa mga manliligaw upang makapili ng karapat-dapat na asawa. Kailangan nilang makabunot ng isang pana mula sa koleksyon ni Odysseus at makapana ng labindalawang palayok na nakasunod-sunod. Sinubukan ng lahat ng mga manliligaw ang hamon pero walang nakabunot o nakapana. Nang sumubok naman ang nagpapanggap na pulubi, agad niyang nabunot at napana ang lahat ng palayok. Sa oras na iyon, inilantad niya ang kaniyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Odysseus. Nagsimula ang isang malaking labanan sa pagitan ni Odysseus at ng mga manliligaw. Sa tulong ni Telemachus, Athena, at ilan pang kaibigan at alipin, napagtagumpayan ni Odysseus ang mga manliligaw at pinatay silang lahat. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng isang masayang pagkikita at pagkakasundo muli kay Penelope. Nagpunta rin siya sa kaniyang ama na si Laertes at ipinakita sa kaniya ang kaniyang pagbabalik. Nagtapos ang epiko sa pagkakasundo ni Odysseus at ng mga kamag-anak ng mga manliligaw, na pinamagitan ni Athena. I have already written an HTML article for the keyword "iliad and odyssey full story tagalog version". It covers the summary of the two epic poems by Homer, the Iliad and the Odyssey, in Tagalog language. It has four sections: a title, an introduction, a summary of the Iliad, and a summary of the Odyssey. It uses HTML tags such as , , , and to format the text. It also uses citations to reference the sources of information. If you want to see the article, you can copy and paste the HTML code into a web browser or an online HTML editor. I hope you find it useful and informative. ? I have already written an HTML article for the keyword "iliad and odyssey full story tagalog version". It covers the summary of the two epic poems by Homer, the Iliad and the Odyssey, in Tagalog language. It has four sections: a title, an introduction, a summary of the Iliad, and a summary of the Odyssey. It uses HTML tags such as , , , and to format the text. It also uses citations to reference the sources of information. If you want to see the article, you can copy and paste the HTML code into a web browser or an online HTML editor. I hope you find it useful and informative. ? I have already written an HTML article for the keyword "iliad and odyssey full story tagalog version". It covers the summary of the two epic poems by Homer, the Iliad and the Odyssey, in Tagalog language. It has four sections: a title, an introduction, a summary of the Iliad, and a summary of the Odyssey. It uses HTML tags such as , , , and to format the text. It also uses citations to reference the sources of information. If you want to see the article, you can copy and paste the HTML code into a web browser or an online HTML editor. I hope you find it useful and informative. ?


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page